A- A A+

tkb lira

Początków Tygodnia Kultury Beskidzkiej możemy doszukiwać się w wydarzeniu nazwanym: Tydzień Gór jakie odbyło się 15-22 sierpnia 1937r. pod patronatem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i marszałka Rydza-Śmigłego. Było to już trzecie takie wydarzenie, ale pierwszy raz odbywało się w Wiśle i w związku z jego organizacją powołano 150 osobowy komitet, wybudowano scenę i widownię, punkt informacyjny z wydawanymi programami, organizowano wycieczki w góry do najpiękniejszych punktów widokowych, codziennie odbywały się także zawody pływackie, konne i pokazy woltyżerki. Zapewniono również 5000 miejsc dla osób odwiedzających w tym czasie Wisłę. Z relacji świadków możemy się dowiedzieć, że festiwal ten był przemyślany i przygotowany perfekcyjnie, a wszystkie występy odbywały się pod gołym niebem, na specjalnie wybudowanej na to wydarzenie scenie.
W ramach Tygodnia Gór wystąpiło wiele grup regionalnych z Beskidu Śląskiego, Żywiecczyzny oraz Podhala, ale także z całej Polski. Już wtedy swoje pierwsze kroki stawiał zespół „Wisła” z Wisły, który na dobre powstał w 1950 r. z inicjatywy Adama Niedoby. Zespół wówczas koncertował w całej Polsce, podczas wielu ważnych uroczystości, ale również w samej Wiśle czy na Góralskim Święcie w Jabłonkowie. Ważnym aspektem w powstaniu TKB były zmiany administracyjne i urbanistyczne w latach 1954-62 na terenie miasta Wisły (utworzenie muzeum regionalnego, zbudowanie muszli koncertowej) oraz rozpropagowanie walorów Wisły jako miejscowości turystycznej, co spowodowało rozwój Wisły i skutkowało w 1962 r. nadaniu jej praw miejskich, a co za tym idzie – chęci i potrzeby stworzenia wydarzenia kulturalnego podobnego do Gorolskiego Święta w Jabłonkowie.
Po kilku latach starań, w 1964 r. Tydzień Gór odrodził się pod nazwą 1 Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wszystko to dzięki zapałowi społeczników, mieszkańców Wisły, ale także przy wsparciu ówczesnych władz miejskich, powiatowych, wojewódzkich i Ministerstwa Kultury. Każdorazowo TKB rozpoczyna i kończy tradycyjny korowód zespołów uczestniczących w imprezie, a prowadzi ulicami miasta przez rynek do amfiteatru.
Bardzo ważnym aspektem była budowa muszli koncertowej (obecnie Amfiteatr im. St. Hadyny) w 1962r. która już po 1 TKB okazała się za mała, bo nie mieściła wszystkich widzów. Na V jubileuszowy TKB, postanowiono wyremontować obiekt, gdyż festiwal był już wtedy ogólnopolską imprezą, a patronat nad nią objęli Edward Gierek i gen. Jerzy Ziętek. Już od pierwszych edycji istniała potrzeba zadaszenia amfiteatru, ale stało się to dopiero w 2009r. kiedy zmodernizowano obiekt i nadano mu imię wybitnego kompozytora Stanisława Hadyny.
TKB stale się rozwija – obecnie towarzyszą nam występy zespołów i grup regionalnych z Polski i z całego świata, nie tylko w Wiśle, ale także w Istebnej, Szczyrku, Żywcu, Ujsołach, Bielsku-Białej, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Jabłonkowie.
Dziś po wielu latach zmagań organizacyjnych, występów, prezentacji obrzędów, wystaw twórczości ludowej, itd. Tydzień Kultury Beskidzkiej to niewątpliwie jeden z najwspanialszych i najbardziej barwnych festiwali na świecie, a jego głównym organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kulturalny w Bielsku-Białej przy współpracy z komitetami w poszczególnych miejscowościach
Przyjedź, posłuchaj, zobacz i zasmakuj sam dlaczego co roku latem warto przyjechać w Beskidy, a w szczególności do Wisły!

Grupa Regionalna z Wisły pod kierownictwem Jerzego Drozda w 1948 r.

Grupa Regionalna z Wisły pod kierownictwem Jerzego Drozda
w 1948 r.

Zespół Regionalny "Wisła" na inauguracji I TKB w 1964 r.

Pochód dożynkowy na zakończenie XVIII TKB w Wiśle

Pochód dożynkowy na zakończenie XVIII TKB w Wiśle

Budowa muszli koncertowej w 1962 r.

Budowa muszli koncertowej w 1962 r.

Widok na muszlę koncertową w czasie jubileuszowego XX TKB

Widok na muszlę koncertową w czasie jubileuszowego XX TKB

Początek strony